Talvine betoneerimine

Talviseks betoneerimiseks valmistumine koosneb osapoolte vahelisest planeerimisest ja alternatiivide võrdlemisest. Osapooltena on lisaks ehitusplatsi betoonitööde juhtkonnale ja brigadiridele ka materjali- ja seadmetarnijad. Arutamist ja hoolikat ettevalmistust nõuavad järgmised küsimused:

*betooni võimalikult kiire teisaldamine vormi asjatute viivitusteta
*konstruktsiooni kiire soojuskaitse kohe pärast valamist või valu käigus
*posti- ja seinavormide soojusisolatsioon, ka kuumbetooni kasutades
*vertikaalkonstruktsioonide alaosade tugevustekke tagamine lisa soojendamisega
*vertikaalkonstruktsioonide ülaosade soojuskaitse
*horisontaalkonstruktsioonide toetus-, serva- ja külmasillapiirkondade tugevustekke tagamine soojendamisega
*betooni tardumist aeglustavate lisaainete vältimine
*madalatel temperatuuridel aeglase kivinemisega betoonide kasutamise vältimine, kui soojendamisega ei suudeta kiirendada tardumise algust ja tugevuse arenemist
*massiivsete konstruktsioonide korral tuleks vältida kuuma betooni kasutamist, sest liiga kõrge temperatuur, üle 50°C, kivinevas konstruktsioonis vähendab lõpptugevust

Käsitletavad alternatiivlahendused on veel:

*betooni tugevusklassi tõstmine
*kiirkuivava betooni kasutamine
*kuuma betooni kasutamine
*hästi isoleeritud posti- ja seinavormide kasutamine
*soojusisolatsiooniga vormide kasutamine horisontaalkonstruktsioonides
*kiirgussoojendus
*traatsoojendus

Mõned soovitused talvel betoneerimiseks

*Kui ööpäeva keskmine temperatuur langeb alla +5°C, tuleb kasutusele võtta talvised betoneerimise meetodid
*Betooni temperatuur ei tohiks langeda alla 0°C enne 5MPa survetugevuse saavutamist
Kivinevat betoonkonstruktsiooni tuleb kaitsta külma ja tuule eest
*Optimaalne betoonisegu temperatuur enne paigaldamist peaks olema sõltuvalt ilmast, konstruktsiooni massiivsusest ja hooldamismeetodist +10…+25°C.
*Kivineva betoonkonstruktsiooni temperatuur ei tohiks tõusta üle +50…+55°C
*Massiivsete konstruktsioonide korral tuleks vältida liiga kõrge tsemendisisaldusega ja kuuma, üle 30°C, betooni kasutamist
*Enamus juhtudel, ilma lisasoojenduseta konstruktsiooni ei ole mõtet külma eest kaitsta kauem kui 3 – 4 päeva, sest selle aja jooksul langeb betoonkonstruktsiooni temperatuur välisõhu temperatuuri tasemele
*Tuleks vältida liiga suurt, 15°…20°C, temperatuuride erinevust betoonkonstruktsiooni sees ja pinnal. Suurtest temperatuuri erinevustest tulenevad praod. Massiivsed konstruktsiooonid tuleks kinni katta
*Tuleks vältida konstruktsiooni pinna liiga intensiivset soojendamist, mille tulemuseks on betooni pinna kiire kuivamine ja praod
*Betoonkonstruktsiooni hooldamisel on oluline, et konstruktsiooni katmist ja soojendamist alustataks võimalikult vara, kasutamaks ära värske betoonisegu soojust
*Kivineva betoonkonstruktsiooni korduvat külmumist ja sulamist tuleks vältida
*Talvisel betoneerimisel eelistada kõrgema klassiga ja sooja, 20°…25°C betooni

Comments are closed.