Põrandabetoon

Normaalselt tarduv põrandabetoon (PB)
Normaalselt tarduv põrandabetoon on hea põhi-põrandabetoon, mida on lihtne töödelda ja lihvida. Seda betooni sobib kasutada betoonpõrandates, millele ei ole esitatud erinõudmisi. Tüüpilised kasutuskohad on puhaspõrandad, kaetavad, pinnasele valatud põrandad ja muud lihvitavad horisontaalkonstruktsioonid. Betooni soovitatav kasutustemperatuur on üle 16° C, kuna normaalselt tarduva põrandabetooni tardumine aeglustub märgatavalt jahedates tingimustes. 

Teraskiudbetoon
Teraskiudbetoonis on ühtlaselt jagunenud teraskiud, mille pikkus on 25…60 mm ja läbimõõt 0,4…1,05 mm sõltuvalt kiutüübist. Teraskiud parandavad betooni tõmbetugevust ja vastupidavust dünaamilistele koormustele.
Kiud vähendavad ka betooni plastilist kahanemist ja pragunemist. Teraskiudsarrustusega võib asendada näiteks konstruktsiooni võrksarrustust. Tüüpilised kasutuskohad on pinnasele valatud põrandad, puhaspõrandad ja ujuvpõrandad. Teraskiudude kogus, praktikas 20…40 kg/m³, määratletakse igal juhul eraldi arvestades kiutüüpi ja nõudeid konstruktsioonile. 

Sünteetilise kiuga betoon
Sünteetilise kiuga betoon on ühtlaselt jagunenud tavalisemalt polüpropüleenkiud, mille pikkus on 10…25 mm sõltuvalt kiutüübist. Kiuga vähendatakse eelkõige betooni varase ehk plastse perioodi kahanemist ja pragunemisriski. Tüüpilised kasutuskohad on puhaspõrandad. Sünteetilise kiu kogus on praktikas 0,9…2,0 kg/m³.

Comments are closed.