Tellimine:
Elle Välba
Tel. +372 55 19 059
E-post:tellimine@rakverebetoon.ee

Üldine:
Kaido Kuusküll
Tel. +372 55 11 133
E-Post:kaido@rakverebetoon.ee

Raudbetoonelemendid:
Valdur Soppe
Tel. +372 52 60 052
E-Post:valdur@rakverebetoon.ee